Disclaimer

De pagina's en overige inhoud van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van de Academie Landbouw en Zorg hierna te noemen ALZ. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van ALZ. Wijziging van de inhoud is verboden.

 

Betrouwbaarheid en actualiteit

ALZ besteedt de veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen natuurlijk voorkomen. ALZ is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. ALZ garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Algemene Voorwaarden

Bij overeenkomsten met ALZ zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nederlandse wetgeving

Deze voorwaarden zijn in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.