Begeleide intervisie online

In het kort
 • Met een klein groepje collega’s of vakgenoten vorm je met elkaar een intervisiegroep waarbij je stil staat bij jouw eigen ervaringen en delen van elkaars  inzichten. Het gaat om leren van elkaar en met elkaar, vaak aan de hand van concrete werkervaringen. In deze cursus wordt deze groep begeleid door een ervaren intervisiebegeleider
 • 6 online bijeenkomsten, zie studieprogramma
 • Per bijeenkomst 2 SKJ punten
 • Max aantal cursisten: 8
 • 1 intervisiebegeleider, geregistreerd bij de LVSC
Studieduur

De totale studiebelasting bedraagt 6 keer 2 uren. Dit is exclusief eventuele voorbereiding.

Beschikbare datums
17 sep. 2024 - eerste online bijeenkomst. Van 19.15 tot 21.15 uur
nog 8 plekken vrij
Startniveau

Voor deze cursus is HBO werk- en denkniveau nodig. Cursisten met een andere vooropleiding worden ook toegelaten.

Voor wie?
 • Zorgverlener
 • Jeugd- en gezinsprofessional
 • Leidinggevende/ Ondernemer
Kosten

€ 274,28

Voor leden € 238,50

Inhoud

 

Door middel van intervisie probeer je met behulp van (zelf)reflectie greep te krijgen op jouw eigen denk- en leerproces. Het doel is om je deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de persoonlijke ontwikkeling een onderdeel.

Met een klein groepje collega’s of vakgenoten vorm je met elkaar een intervisiegroep, waarbij je stil staat bij jouw eigen ervaringen en delen van elkaars  inzichten. In deze cursus wordt deze groep begeleid door een ervaren intervisiebegeleider.

Het gaat om leren van elkaar en met elkaar, vaak aan de hand van concrete werkervaringen. De onderwerpen kunnen zijn: complexe situaties rond het begeleiden van cliënten, vraagstukken rond familie of andere zorgverleners, persoonlijke ervaringen, belemmeringen, organisatorische en ondernemerskwesties, etc. Door het samen hanteren van een intervisiemethode wordt gewerkt aan oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk handelen. Het gaat om jouw beroeps functioneren.

De voorwaarden voor intervisie zijn dat de deelnemers elkaar vertrouwen en er sprake is van gelijkwaardigheid. Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Leerdoelen

 

De effecten van intervisie zijn: 

 • Meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie
 • Meer creativiteit bij het oplossen van problemen
 • Uitbreiding van het eigen gedragsrepertoire
 • Gezamenlijke reflectie doet bovendien een sterk beroep op de communicatieve vaardigheden als Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD)

Studieprogramma

6 online bijeenkomsten van 2 uur per bijeenkomst. Tijdstip van 19.15 tot 21.15 uur

 • 27 maart 2024
 • 17 april 2024
 • 8 mei 2024
 • 29 mei 2024
 • 19 juni 2024
 • 3 juli 2024

 

Examen

Aanwezigheid en actieve deelname zijn vereist voor het behalen van de registratie punten voor de SKJ

Kosten

Begeleide intervisie online

€ 274,28

Voor leden € 238,50

De begeleide intervisie wordt gegeven door Drs. Lia Dekker - Gedragswetenschapper