Groepsdynamica, werken met groepen

In het kort
 • Groepsdynamica bestudeert de processen en de dynamiek in groepen. Kennis van deze processen kan je helpen om een positieve invloed te hebben op een groep.
 • E-learning
Studieduur

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 5 uren. Dit is inclusief het maken van de afrondende eindopdracht.

De maximale doorlooptijd van de opleiding is 6 maanden.

Startniveau

Voor deze cursus is MBO werk- en denkniveau nodig.

Voor wie?
 • Zorgprofessional
 • Jeugd- en gezinsprofessional
 • Leidinggevende/ Ondernemer
Kosten

€ 108,68

Voor leden € 94,50

Inhoud

Groepsdynamica heeft een oorsprong binnen de psychologie en sociologie. Het is de leer van groepsprocessen. Kennis van groepsdynamica kan je helpen om zicht te krijgen op wat er speelt in een groep zodat je gerichte interventies kunt plegen om de processen binnen groepen positief te beïnvloeden. In het eerste deel van de cursus gaat het over groepen in het algemeen. Het tweede deel is specifiek gericht op het werken met groepsdynamiek in leef- of behandelgroepen.

Na het behalen van deze cursus heb je kennis van processen binnen groepen en weet je op welke manier je deze processen op een positieve manier kunt beïnvloeden.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • ken je verschillende processen binnen groepen, zoals groepsvorming en -ontwikkeling, groepscohesie, groepsnormen, uniformiteit en conformisme binnen groepen.
 • weet je op welke manier je bovenstaande processen positief kunt beïnvloeden in leef- en behandelgroepen.

Studieprogramma

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen zodat je deze zelf flexibel kunt indelen:

 • e-learning (4 hoofdstukken);
 • afrondende praktijkopdracht.

Als cursist krijg je toegang tot de e-learning over groepsdynamica.

Examen

Om aan te tonen dat je kennis heb van groepsdynamica en interventies die je binnen groepen kunt toepassen, lever je aan het eind van de cursus een praktijkopdracht in.

Deze opdracht bestaat uit een verslag met:

 • analyse van (een) groep(en) uit je eigen situatie;
 • een reflectie op de opbrengsten van deze cursus binnen je eigen werk.

Het is mogelijk om het examen 1 maal te herkansen.

Kosten

Groepsdynamica, werken met groepen

€ 108,68

Voor leden € 94,50

Deze cursus is ontwikkeld in opdracht van BEZINN