Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Opfristraining

In het kort
 • opfristraining voor zorgverleners die in het verleden een meldcodetraining hebben gevolgd
 • online opleiding
 • SKJ 2,5 punten, Registerplein 3 punten
 • Max aantal cursisten: 10
 • 1 trainer
Studieduur

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 2,5 uur

De doorlooptijd van deze cursus is 3 maanden

Startniveau

Voor deze cursus is HBO werk- en denkniveau nodig. Cursisten met een andere vooropleiding worden ook toegelaten.

Voor wie?
 • Zorgverlener
 • Jeugd- en gezinsprofessional 
 • Leidinggevende/ Ondernemer

Kosten

€ 51,75

Voor leden € 45,00

Inhoud:

 

Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht geworden. Het doel van de wet is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met een meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Uit onderzoek blijkt dat de wet meldcode werkt! Professionals signaleren beter en grijpen 3x zoveel in bij het gebruik van een meldcode.

De Inspectie en de GGD’s  hebben bij hun bezoeken extra aandacht voor de meldcode. Hetzelfde geldt voor de audits voor de keurmerken. Het is dus belangrijk dat je op je zorgorganisatie het werken met de meldcode op orde hebt.

Deze cursus is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen een beroepsgroep die valt onder de meldcode en die in het verleden een meldcodetraining hebben gevolgd en hun kennis op peil willen houden. 

Je bent professional, bent bekend met deze meldcode en weet hier naar te handelen. Toch hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan; per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast. Onder andere is melden minder vrijblijvend geworden en is de rol van Veilig Thuis veranderd. Wat betekent dit voor je dagelijkse praktijk en hoe gaan we in dit nieuwe speelveld met elkaar samenwerken? In deze training wordt kort stilgestaan bij stap 1 (signaleren), stap 2 (consulteren) en stap 3 (bespreken). Er wordt uitgebreid stilgestaan bij stap 4 (wegen) en stap 5 (beslissen) aan de hand van het afwegingskader van de eigen beroepsgroep.

Leerdoelen:

 

Aan het einde van deze cursus:

 • Weet je wat de veranderde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt en hoe je dit dient te gebruiken wanneer je als professional een vermoeden hebt
 • Heb je (weer) helder voor ogen waarom de overheid de meldcode heeft ingevoerd per 1 januari 2013 en welk effect dit heeft gehad tot nu toe
 • Weet je vanuit welke visie de meldcode per 1 januari 2019 is aangepast
 • Weet je wat er per 1 januari 2019 is veranderd aan de meldcode en wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk
 • Weet je welk afwegingskader op je van toepassing is en hoe je dit dient te gebruiken
 • Ben je op de hoogte van de afwegingsvragen die zijn toegevoegd aan de meldcode en heb je hiermee geoefend aan de hand van casuïstiek
 • Weet je wat de werkwijze is van Veilig Thuis en hoe samengewerkt wordt met de lokale hulpverlening om hulp te organiseren
 • Weet je wat er voor Veilig Thuis per 1 januari 2019 is veranderd qua taken en verantwoordelijkheden
 • Ben je je bewust dat de eigen organisatie een handelingsprotocol heeft of dient te hebben betreffende signalen van huiselijk geweld
 • Ben je je (weer) bewust van dilemma’s waar betrokkenen tegenaan aan kunnen lopen om juist geen hulp te zoeken en wat er voor nodig is om wel te gaan praten over hun thuissituatie
 • Ben je je (weer) bewust van je eigen socialisatie en welke invloed dit heeft op je bij het bespreekbaar maken van de vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Ben je je (weer) bewust van je persoonlijke dilemma’s om signalen bespreekbaar te maken en het belang van stap 2 in de meldcode

Studieprogramma:

 

De cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 2,5 uur

 

Examen:

 

Deze cursus heeft geen examen. Het actief bijwonen van de onlinelessen is een verplichting voor het behalen van het certificaat.

Kosten

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Opfristraining

€ 51,75

Voor leden € 45,00

Deze opleiding is ontwikkeld door Veilig Thuis